Chernivtsi Apartments

Tatarbunarskaya Street 42D, Chernovtsy, Ukraine

7.4 / 10 hotel rating
based on 101 reviews
Chernivtsi Apartments photo #1 Chernivtsi Apartments photo #2 Chernivtsi Apartments photo #3 Chernivtsi Apartments photo #4 Chernivtsi Apartments photo #5 Chernivtsi Apartments photo #6 Chernivtsi Apartments photo #7 Chernivtsi Apartments photo #8 Chernivtsi Apartments photo #9 Chernivtsi Apartments photo #10 Chernivtsi Apartments photo #11 Chernivtsi Apartments photo #12 Chernivtsi Apartments photo #13 Chernivtsi Apartments photo #14 Chernivtsi Apartments photo #15 Chernivtsi Apartments photo #16 Chernivtsi Apartments photo #17 Chernivtsi Apartments photo #18 Chernivtsi Apartments photo #19

Check prices and availability

Chernivtsi Apartments description

Hotel amenities

Chernivtsi Apartments hotel reviews

No reviews added

Leave Chernivtsi Apartments review

/10