Dacha Hostel

Vtoroy Pereulok Yakovo Stepovogo 28, Chernovtsy, Ukraine

7.9 / 10 hotel rating
based on 101 reviews
Dacha Hostel photo #1 Dacha Hostel photo #2 Dacha Hostel photo #3 Dacha Hostel photo #4 Dacha Hostel photo #5 Dacha Hostel photo #6 Dacha Hostel photo #7 Dacha Hostel photo #8 Dacha Hostel photo #9 Dacha Hostel photo #10 Dacha Hostel photo #11 Dacha Hostel photo #12 Dacha Hostel photo #13 Dacha Hostel photo #14 Dacha Hostel photo #15 Dacha Hostel photo #16 Dacha Hostel photo #17 Dacha Hostel photo #18 Dacha Hostel photo #19

Check prices and availability

Dacha Hostel description

Hotel amenities

Dacha Hostel hotel reviews

No reviews added

Leave Dacha Hostel review

/10